Koen Albregts, de Nederlandstalige medebestuurder van ‘Socios Standard‘, doet de beknopte geschiedenis van het project uit de doeken in een gastartikel. 

Voorjaar 2012

Eigenaar Dreyfus van Standard NV stelt de club te koop. Een Nederlandse investeringsgroep is kandidaat en daartegen ageren duizenden supporters op straat en op het internet. Socios Standard wordt opgericht om geld te verzamelen en de supporters (mede)eigenaar te maken. Er zijn dan drie initiatiefnemende supporters. Omdat er 3000 supporters reageren op internet dat zij bereid zijn geld te investeren, zoeken de drie naar een aangepaste structuur.

Zomer 2012

Niet de Nederlandse investeringsgroep, maar Roland Duchâtelet koopt Standard. Het verzet bij de supporters blijft. Socios Standard wordt opgestart met een dubbele structuur:

  • VZW “Wij willen Standard kopen” met 10 euro lidgeld per jaar. In 2012 zijn er 1200 leden die 10 euro betalen. In een eerste algemene ledenvergadering kiezen zij een bestuur.
  • Coöperatieve Vennootschap met sociaal oogmerk “Socios Standard”, dat aandelen aan 200 euro verkoopt. Met het verzamelde kapitaal wil de coöperatieve zich inkopen bij NV Standard. In 2013 worden 250 mensen aandeelhouder. In een eerste aandeelhoudersvergadering kiezen zij in geheime stemming een bestuur van 10 mensen. De tien zijn personen met nodige kennis en vaardigheden.Er is een Nederlandstalige bij, uw dienaar.

2012-2015

Duchâtelet weigert het project van Socios Standard, maar sluit een overeenkomst met het overkoepelend supportersorgaan Federation des Rouches. Zij krijgen geld en een bestuurder die evenwel door Duchâtelet moet worden goedgekeurd, dus niet vrij verkozen door de supporters. Om die reden blijven de Ultras met hun 4000 leden achter de Socios staan. Het verzet duurt al die jaren voort.

Intussen werken onder de waterlijn de Socios geduldig verder aan hun missie, visie, website, contacten met pers, overheden, andere clubs, voetbalbond, maatschappelijk draagvlak in Luik en omstreken.

De Socios kiezen ervoor om zich te bekommeren om de gezonde financiële en democratische structuur van de club, met de maatschappelijke opdracht van een voetbalclub in bijzonder ten opzichte van de jeugd, en dus niet met de opstelling van de ploeg, de keuze van de trainer of transfers. Om de twee maanden houden we een RvB, daarnaast is er een jaarlijks ledenvergadering, soms maar voor 20 mensen. Maar tot op heden vroeg slechts één aandeelhouder zijn geld terug, het kapitaal van 50000 euro blijft intact. De VZW draagt alle werkingskosten van ons project, betalende leden (aan VZW) neemt wel af tot 50-tal in 2018.

Zomer 2015

Venanzi wordt eigenaar. Hij wil de supporters over drie jaar mede-eigenaar maken. De tocht van de Socios door de woestijn is voorbij!

2015-2017

Gesprekken tussen de Socios en de Federation des Rouches (FDR). De supportersclubs werken verder aan hun eigen rol, namelijk dienstverlening aan supporters, en wegen op het sportief beleid. Voor de Socios mag hun bestuurder ook blijven. Ze vragen het het bestuur van de FDR om een project van het participatieverhaal Socios voor te kunnen leggen aan de supportersclubs om steun te verwerven. Maar de FDR aarzelt.

Ook Venanzi vraagt de Socios om geduld, hij wil eerst orde op zaken in de vennootschap alvorens kapitaal NV Standard te verhogen om supporters mee te laten participeren, ook in het risico. Dat risico beperken de Socios trouwens zelf doordat aandeelhouders een aandeel kopen van de coöperatieve die een beschikbare waardevaste reserve aanhoudt voor wie zijn geld terugvraagt. Socios staan in 2017 voor het eerst met eigen stand op Fandag in juli, er is veel respons, veel enthousiasme. Onze aandeelhoudersvergadering met gastspreker Venanzi komt op een Waalse televisiezender.

2018

Standard laat in februari weten zelf te studeren op een eigen voorstel voor een participatieproject. Dat willen ze vervolgens voorstellen aan de FDR en aan ons. Daarna kunnen de Socios hun standpunt bepalen. Socios hadden reeds in 2017 een aandeelhoudersovereenkomst voorgesteld aan Standard. Wij mikken op participatie tot 5% om te beginnen. Daarvoor vragen we wel inspraak op stamnummer 16, rood-witte kleuren, logo en naam van de club. Men noemt dat “een gouden aandeel” met vetorecht  op die vier zaken. We vragen één bestuurder met de bedoeling controle op de financiën te hebben en op de maatschappelijke opdrachten. We wachten nu op het tegenvoorstel van Standard.

 

Advertentie