Enthousiasme, plezier, solidariteit en trouw zijn aan je club. Dat zijn zaken die de Limburgse voetbalsupporter belangrijk vindt. Zo blijkt althans uit een onderzoek van Roy Konings. De student Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzocht de normen en waarden die gelden onder de (Zuid-Limburgse) voetbalsupporter. Zijn bevindingen legde hij vast in zijn rapport “Hoe heurt het eigenlijk”.

Roy (21) is afkomstig uit Echt en bezoekt regelmatig voetbalwedstrijden van Fortuna Sittard en Roda JC. Voor zijn onderzoek nam hij interviews af en deed hij zogenaamde “ranking-opdrachten” met verschillende supporters van de Zuid-Limburgse clubs Roda, Fortuna en MVV. Ook woonde hij van alle drie de clubs een thuiswedstrijd bij en noteerde daar uitvoerig alles wat er om hem heen gebeurde en met name hoe de supporters zich tijdens deze wedstrijd gedroegen.

Voetbalfans krijgen, vooral in de media, vaak een stempel opgedrukt. Ze zouden primitief, agressief en normloos zijn. Roy wilde nagaan of deze beeldvorming recht doet aan de werkelijke situatie. Hij stelde zichzelf de vraag: Welke normen en waarden zijn belangrijk in de identiteit van Zuid-Limburgse voetbalfans?

Onderzoek normen en waarden
Onderzoeker Roy Konings, student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

“Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste waarden voor de Zuid-Limburgse voetbalfans enthousiasme, plezier, trouw en solidariteit zijn”, zegt Roy in zijn onderzoeksverslag. “Enthousiasme en plezier zijn uiteindelijk de reden dat je naar het stadion gaat en zijn daarom ook zo belangrijk. Toch zijn het niet waarden die direct te vertalen zijn in normen: mensen mogen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze wel of niet meezingen of meeklappen, hoewel het natuurlijk mooier is als dat wel gebeurd”.

Voetbal is emotie, zoveel werd wel duidelijk tijdens het onderzoek. Niet alleen in clubkeuze, maar ook in de beleving van het voetbal. Die emotie uit zich in de vorm van enthousiasme en passie. Het enthousiast en gepassioneerd zijn hoort bij voetbal. Clubs weten dat en spelen daar graag op in. Denk bijvoorbeeld aan Roda JC met de slogan ‘Limburgse passie’.

“Het onderzoek wijst ook uit dat trouw en solidariteit waarden zijn die wél worden vertaald in normen: je mag niet van favoriete club wisselen en moet opkomen voor je medesupporters als zij in de problemen zitten”, zegt Roy. “Bovendien zien we dat emotie de boventoon voert boven rationaliteit, iets wat eerder al geconstateerd werd bij onderzoeken onder de harde kern van Italiaanse voetbalclubs”.

“Als ik het rationeel zou benaderen, dan ging ik allang niet meer kijken. Maar ongeacht de prestaties: het is en blijft wel mijn club”

Keuzes die door voetbalsupporters gemaakt worden zijn vaak irrationeel. Dat vertaalt zich in het feit dat iemand supporter is van een bepaalde club en hij deze club ook trouw blijft, in goede en in slechte tijden. Zelfs als diezelfde supporter voor hetzelfde geld bij een andere club in de regio misschien beter voetbal kan zien, blijft hij zijn club trouw.

Zo zitten bij thuiswedstrijden van het Maastrichtse MVV ook na twintig seizoenen in de eerste divisie, met slechts een incidenteel succesje, gemiddeld nog altijd zo’n 4.000 toeschouwers.

Supporters hebben niet alleen een nauwe band met alleen hun club, maar zeer zeker ook met de supporters van hun club. Zij voelen zich bovendien de ‘morele bewakers’ van de club. Als één iemand zich misdraagt straalt dit in negatieve zin terug op de hele supportersgroep. Mede daarom is er ook veel sociale controle, tussen fans onderling. Solidariteit is echter niet voor iedereen onvoorwaardelijk: als bijvoorbeeld de ‘harde kern’ van een club zich misdraagt, wil het merendeel van de overige supporters daar vaak niets mee te maken hebben.

Onderzoek normen en waarden
Het rapport: “Hoe heurt het eigenlijk?”

Opvallende constatering tijdens het onderzoek was dat wanneer het op geweld aankomt tegen supporters van de rivaal, dat door een grotere groep als acceptabel wordt beschouwd. Dat blijkt overigens ook wel in de praktijk, getuige de vele incidenten die doorgaans rondom de derby’s tussen de drie Zuid-Limburgse clubs plaats vinden.

“Je club is in feite je tweede familie. Familie steun je in goede en slechte tijden. Je favoriete club ook”

Hoe zit het dan met geweld tegen de politie? Geweld tegen de politie wordt in principe afgekeurd. Echter in gevallen waar de dienders volgens de ondervraagden “zelf een confrontatie uitlokken”, wordt geweld tegen de politie wel als legitiem gezien. Vooral ook weer uit solidariteit met de medesupporters.

Hoe belangrijk solidariteit tussen supporters onderling is, bewijst het recente verleden bij Fortuna Sittard wel. Terwijl de meeste mensen uit de voetbalwereld de club feitelijk al begraven hadden (volgens de toenmalige KNVB-voorzitter Michael van Praag bestond de club zelfs al niet meer), lieten de Sittardse supporters hun club niet vallen. Als de supporters zich toen niet hadden verenigd en niet samen de schouders onder de redding van hun club hadden gezet, zou Fortuna ook echt te grave zijn gedragen.