Bij DFVF staan supporters centraal en ook kennis dragen we uiteraard hoog in het vaandel. Daarom delen we graag deze enquête – die voor alle duidelijkheid ook door niet-vrouwen ingevuld mag worden – in het kader van de bachelorproef van een van onze lezers.

“Ik ben Margit Ghillemyn, studente Sportjournalistiek aan Howest. Voor mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar hoe het eersteklassevoetbal in België omgaat met en kijkt naar vrouwelijk supporters. Daarvoor zijn de ervaringen van alle supporters voor mij van belang.”

“Met deze enquête wil ik een analyse kunnen maken van wat er goed of fout gaat volgens supporters van alle geslachten. Er zal enkel gevraagd worden naar uw favoriete club, uw geslacht, enkele algemeenheden over uw supportersgedrag en naar uw ervaringen rond vrouwelijke supporters in 1A. Deze gegevens zullen enkel in de context van mijn onderzoek gebruikt worden.”

Advertentie