Via deze link vinden jullie de Kerstquiz DFVF 2019, ideaal voor wanneer je lang aan tafel moet zitten op kerstavond of kerstdag. Het is een alfabetquiz: elke letter vormt eenmaal het eerste letter van een antwoord, behalve de lastige letters Q en X die we gemakkelijkheidshalve hebben vervangen door een antwoord in getalvorm. Geniet ervan 🙂